Reglement

Voor de editie KMO Laureaat 2014-2015 geldt volgend reglement:

Artikel 1.
De wedstrijd ‘KMO Laureaat’ wordt tweejaarlijks ingericht door UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.

Artikel 2.
De deelname is exclusief voorbehouden aan KMO’s gevestigd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder KMO wordt verstaan ‘een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen € of het jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen € niet overschrijdt’. Ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen of ondernemingen die bestaan uit groepen van vennootschappen, kunnen niet deelnemen.

Artikel 3.
De provinciale én nationale KMO Laureaat wordt verkozen op basis van de geleverde prestaties inzake innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, financieel beleid, energie & milieu, ondernemingszin, corporate governance, marketing & communicatie e.a.

Artikel 4.
Elke deelnemer die maximum tien werknemers in dienst heeft, en minimum drie tot maximum acht jaar actief (in hoofdberoep) is, kan zich kandidaat stellen voor de provinciale én nationale verkiezing van de Beloftevolle KMO. Dit beloftevolle aspect van de onderneming komt sterk tot uiting in één of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering (zie art 3). Daarnaast uit zich dit ook in uitgesproken groei-ambities van de ondernemer gedurende de komende drie jaar. Richtcijfers die hierbij als kapstok kunnen gebruikt worden, zijn: ambitie om te groeien in tewerkstelling van minstens 5 medewerkers in de komende 3 jaar en/of de ambitie om jaarlijks de omzet met minstens 15 à 20% te laten groeien. Indien de deelnemer zich hiervoor wenst kandidaat te stellen, dient dit aangeduid te worden in het deelnameformulier.

Artikel 5.
De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

Artikel 5.1.
De aanvraag tot deelname aan de KMO Laureaat en de Beloftevolle KMO gebeurt door verzending van het deelnameformulier en de bijlagen via de website www.kmolaureaat.be via de link ‘Schrijf nu in’. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname. De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de organisator een e-mail heeft ontvangen, waarin de inschrijving wordt aanvaard. Het deelnameformulier moet uiterlijk op zondag 31 augustus 2014 om middernacht ingediend worden via de website. De deelnemer kan bewijsstukken toevoegen aan het deelnameformulier. Uitsluitend bewijsstukken die via de website worden doorgestuurd, worden aanvaard. Hij/zij garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt.

Artikel 5.2.
Elke deelnemer kan zich bij het invullen van zijn/haar dossier laten begeleiden door EY (voorheen gekend onder de naam Ernst & Young). Deze ondersteuning wordt gratis aangeboden en moet aangevraagd worden wanneer de deelnemer zijn/haar deelname bevestigt. De deelname aan de wedstrijd is eveneens kosteloos.

Artikel 5.3.
Op aanvraag moet de deelnemer de laatste drie neergelegde jaarrekeningen kunnen voorleggen. Indien de laatste jaarrekening nog niet officieel werd neergelegd, zal de deelnemer deze jaarrekening toevoegen bij het deelnameformulier.

Artikel 6.
De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. Er is tevens geen verantwoording schuldig ten aanzien van de uiteindelijke beslissing.

Artikel 7.
Verloop van de wedstrijd.
De wedstrijd verloopt in zes verschillende fases:


Artikel 8.
De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens. Wie door de jury genomineerd wordt, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd KMO Laureaat 2014-2015. Dit geldt eveneens voor al het fotomateriaal, video en audio-opnames.

Artikel 9.
De KMO Laureaat is dé KMO- award in Vlaanderen en Brussel met een sterke nationale uitstraling. De provinciale en nationale KMO Laureaten mogen gedurende twee jaar, of tot de volgende uitreiking, de titel ‘provinciale/nationale KMO Laureaat’ of ‘provinciale/nationale Beloftevolle KMO’ dragen, daarbij kan gedurende twee jaar ook het logo van de KMO Laureaat worden gebruikt bij alle communicatie. De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket aangeboden door UNIZO en haar partners KBC, Electrabel, EY, Belgacom, DHL en ADMB.

Eén hoofdprijs… Nationale KMO Laureaat:


... en een nieuwe categorie: Nationale Beloftevolle KMO:


... maar alle provinciale KMO Laureaten en Beloftevolle KMO’s winnen erbij:


Artikel 10.
Deze wedstrijd groeit voort uit de Hermesprijs en de Laureaat KMO Ondernemer 2006. Elke prijs over de edities heen kan slechts één maal gewonnen worden door de deelnemende onderneming.

Artikel 11.
Wie deelneemt aan de KMO Laureaat 2014-2015 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.


Bijkomende info:
Leen Baetens: leen.baetens@unizo.be - 0483/22 75 69